Сын есімні? жасалу жолдары (Образование имен прилагательных)
13.06.2012 07:19

Сын есімні? жасалу жолдары (Образование имен прилагательных)

Сын eciм подразделяются на две группы: сапалы?, сын есімдер (качественные прилагательные) и ?атысты? сын есімдер (относительные прилагатель­ные).

 

В казахском языке сын есімдер образуются при помощи суффиксов — лы, -лі, -ды,-ді, -ты, -тi, -сыз, -сіз, -лау, -леу, -дау, -деу, -тау,-теу, -шыл, -шіл, -дай, -дей, -тай, -тей, -шы, -шi.

Мысалы: к??іл-ді (веселый), а?ыл-сыз (глупый).

 

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

Вверх