Белгісіздік есімдіктері(Неопределенные местоимения)
28.08.2012 16:18

Белгісіздік есімдіктері(Неопределенные местоимения)

Белісіздік есімдіктері белісіз, затты, сапаны, м?лшерді білдіреді (Указывают на неопределенные предметы, признаки, количество):

?лдекім, 6ipey (кое-кто), ?p6ip (каждый), ?лдене (кое-что), ?лде?айда (где-то), ?рдайым (всегда), ?лде?ашан (давным-давно), 6ipey-мipey (кое-кто), ?лденеше, бірнеше, бірталай (несколь­ко), кейбір, ?айсыбір (некоторые), бірде?е (что-то).

 

Comments  

 
-4 #1 Джандос 22.06.2013
слайд
Quote
 

FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

Вверх